Oude aardlagen en bodemvondsten in Paddepoel

Sinds eind september 2019 wordt in de onmiddellijke nabijheid van ons huis gewerkt aan de aanleg van het leidingennet van Warmtestad. Via deze leidingen zal restwarmte van de verschillende grote datacenters op de Zernike Campus Groningen ten gunste komen van (onder andere) allerlei nieuwgebouwde studenten … Verder lezen…Oude aardlagen en bodemvondsten in Paddepoel

Delen: