Ik had al een scala aan optredens met A.G. & Kate bezocht toen op een goede avond het idee geopperd werd dat ik natuurlijk ook wel een en ander in Groningen zou kunnen organiseren. In Friesland deed Sijbe Oosterhaven al het een en ander samen met de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Via hen zocht hij plekken waar A.G. & Kate op zouden kunnen treden, hij sprak een datum af, huurde de kerk in kwestie en verzorgde de publiciteit (stukje in de plaatselijke krant, posters bij diverse winkels en het individueel aanschrijven van mensen in zijn adressenbestand). Vervolgens vol spanning wachten op de dingen die zouden gaan komen. Ongetwijfeld zou ik iets dergelijks op kunnen zetten in de provincie Groningen…

A.G. & Kate’s Landrover geparkeerd bij de flat waar ik woonde in 1984…

Ik woonde net een tijdje in Hoogezand (vier hoog in een flatje aan de Pieter Langendijkstraat) en had nog nooit eerder zoiets bij de hand gehad. ‘Nee’ zeggen zat toen niet echt in mijn systeem en voor dat ik het goed en wel in de gaten had hadden A.G. & Kate een week afgesproken dat ze toch al in de buurt waren. Ik zou daar dan een aantal optredens omheen kunnen plannen zodat een en ander voor A.G. & Kate iets meer zou renderen. Niet dat het artiestenbestaan van hen zo erg rendabel was, maar alle beetjes zouden helpen natuurlijk. Natuurlijk hadden we in 1984 nog laptops, Internet en PC’s, dus alles moest bijeen gezocht worden via de papieren telefoongids. Het duurde niet lang of ik had contact met de Stichting Oude Groninger Kerken (de SOGK waar ik sinds een jaar of 10 lid van ben). Toen ook al werkte de SOGK met plaatselijke beheerders die een kerkje in hun dorp hadden geadopteerd en zich daar verantwoordelijk voor voelden. Via hen kon ik de kerkjes huren.

Mijn twee rode katers, Joop en Max, op A.G.’s schoot…

In Krewerd (een klein dorpje onder de rook van Appingedam) zat aan de Pastorieweg de boerderij van de familie Bos. Boer Bos was de beheerder van het kerkje en via hem kon ik de kerk voor een avond huren. Ik ben er een avond op de koffie geweest om vol enthousiasme te vertellen over A.G. & Kate en datgene wat ze deden. Voor 125 gulden mocht ik de kerk van Krewerd een avond gebruiken. Het bedrag was mede zo hoog doordat men, om een dergelijke kerk een aangename temperatuur te geven, ongeveer drie dag van te voren moest beginnen met warm stoken. Meerdere dagen ben ik in de benen geweest met het ophangen van posters in Appingedam en Holwierde. Persberichten had ik verstuurd naar het Dagblad van het Noorden en naar de Ommelander Courant. Uiteindelijk zaten we met een handjevol vrienden en bekenden in het Krewerder kerkje. Gezellig was het wel, maar lonend? De onkosten werden bestreden door het houden van een collecte – daar konden de kosten van de huur van het kerkje amper uit betaald worden. Ik nam de kosten van de huur van de kerk dan maar zelf voor mijn rekening. A.G. & Kate logeerden tijdens een dergelijke tournee bij mij thuis. Tussendoor was ik natuurlijk gewoon aan het werk, en op de een of andere manier werkte deze manier van dingen organiseren ook nog. Meerdere tournees hebben we op deze manier georganiseerd. Sommigen erg succesvol, anderen met iets minder succes. Inmiddels zijn het allemaal herinneringen geworden natuurlijk…

Onderaan de post is een blokje waar u een reactie achter kunt laten. Ik stel dat zeer op prijs! U wordt gevraagd om een mailadres. Dit mailadres wordt niet gepubliceerd, maar stelt mij – als beheerder van deze site – in staat om te reageren op uw reactie.