Héél vaak zagen we A.G. & Kate in combinatie met gasten van henzelf waarmee ze op tournee waren. Héél vaak zagen we ze met gasten van Rienk Janssen waar ze mee op tournee waren. Ik zag ze ook solo als ze optredens voor mij deden in de kerkjes van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) of voor Sijbe Oosterhaven in de kerkjes van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT); voor mij in Groningen natuurlijk en voor Sijbe in Friesland. Deze avond in mei ’87 was wat dat betreft een beetje bijzonder. Een avond met enkel en alleen A.G. & Kate op het programma. En ik kan u verzekeren: het was een gezellige en leuke avond! Achteraf zou ik wel graag iets meer foto’s van dit optreden gehad willen hebben, maar helaas… Het is niet anders…

Onderaan de post is een blokje waar u een reactie achter kunt laten. Ik stel dat zeer op prijs! U wordt gevraagd om een mailadres. Dit mailadres wordt niet gepubliceerd, maar stelt mij – als beheerder van deze site – in staat om te reageren op uw reactie.