In de tijd dat zowel Sijbe Oosterhaven als ik regelmatig dingen voor A.G. & Kate organiseerden, woonde hij bij zijn ouders in Beetgumermolen. Logisch dat hij dus ook probeerde daar iets te organiseren voor het duo. Nu was het zo dat Sijbe Oosterhaven en ik niet zo gek vaak ‘elkaars optredens’ bezochten; alhoewel het wel zo is dat hij vaker bij één van ‘mijn’ optredens is geweest dan dat ik bij één van ‘zijn’ optredens ben geweest…

Deze keer was voor Sijbe een thuiswedstrijd. Sijbe’s jongere broer Jan was van de partij op opnamen te maken; A.G. & Kate waren er natuurlijk ook (daar draaide het om) en ik was er ook natuurlijk. Doorgaans was de ‘standaard procedure’ dat ik de beheerder van een kerkje dat onder de supervisie was gekomen van de SOGK (Stichting Oude Groninger Kerken) vroeg of ik voor een bepaalde gelegenheid het kerkje kon huren. Meestal kon dat dan wel…

In Friesland hadden ze natuurlijk ook een tegenhanger van de SOGK (de SAFT → Stichting Alde Fryske Tsjerken), en ik weet dat Sijbe daar regelmatig zaken mee deed. Er was niet zo gek veel publiek deze keer; dat was (helaas) wel vaker het geval. Dat betekende vaak dat de ‘echte’ betrokkenen er wel waren en dat het dan ook gezellig en iets informeler was. Ik heb het idee dat dat ook in Beetgumermolen het geval was…

Onderaan de post is een blokje waar u een reactie achter kunt laten. Ik stel dat zeer op prijs! U wordt gevraagd om een mailadres. Dit mailadres wordt niet gepubliceerd, maar stelt mij – als beheerder van deze site – in staat om te reageren op uw reactie.