Hoewel de echte commerciële successen in de Groninger kerken uitbleven, organiseerde ik een scala aan optredens voor A.G. & Kate in een reeks Groninger kerken, voornamelijk op het Hogeland (’t noordelijkste deel van de provincie). Terugkijkend denk ik dat onze instelling destijds meer idealistisch was dan zakelijk. Zo hoefden de bezoekers geen entree te betalen en gingen we, in plaats van entree te vragen, met een collectezak of -schaal rond. Dat had als voordeel (zo hadden we beredeneerd) dat de drempel om een gospelconcert van A.G. & Kate te bezoeken lager zou worden. We verwachtten daardoor extra bezoekers te trekken en daardoor toch voldoende inkomsten te hebben die er voor zouden zorgen dat het ‘uit zou kunnen’. In de praktijk bleek het toch een beetje anders te werken. De grootste successen werden indertijd geboekt in de Mariakerk in Krewerd, een klein dorpje ten noorden van Appingedam. Uiteraard probeerden we dit succes op diverse plekken te herhalen, maar dat is nooit echt van de grond gekomen hoewel we het vaak genoeg geprobeerd hebben.

In het geval van dit optreden in de Hervormde kerk in Baflo waren A.G. & Kate al in de buurt, want Sijbe Oosterhaven had in dezelfde periode z’n eerste festival georganiseerd in Surhuisterveen (daar komt nog een post over). We waren nog niet eerder in Baflo geweest en hadden dus hoge verwachtingen. A.G. & Kate hadden Henri de Ridder (banjo) gevraagd mee te komen naar het optreden, daardoor werd het natuurlijk interessanter (ook voor mij) om naar het optreden, te komen. Als organisator van het gebeuren was ik er sowieso aanwezig natuurlijk…

Foto van Wikipedia; de Sint Laurentiuskerk in Baflo is sowieso een interessante kerk. Ik heb op twee sites naar informatie over deze kerk gezocht. Wikipedia: Waarschijnlijk is er een voorganger geweest van de huidige kerk die nog gesticht is door Liudger in de 8e-eeuw. Baflo was een van de proosdijen in de Ommelanden, waarvan wordt aangenomen dat deze teruggaan op de kerkstichtingen van Liudger. De kerk was oorspronkelijk gewijd aan de heilige Laurentius. Keizer Hendrik III schonk de kerk aan de bisschop van Münster. De huidige kerk is gebouwd in het begin van de 12e-eeuw, misschien eind 11e-eeuw. Het huidige koor met versierde rondboogvensters en -nissen dateert waarschijnlijk uit de 13e-eeuw. In 1594 verloor de kerk haar positie als proosdij bij de reductie van Groningen. Stichting Oude Groninger Kerken: Opgebouwd uit bakstenen en resten tufsteen staan de aan Laurentius gewijde kerk en de vrijstaande toren op een verhoogd kerkhof. De Laurentiuskerk in Baflo is een oude kerk; het oudste gedeelte van de kerk is te dateren rond 1150-1200. De eerste melding van ‘Sunte Laurencius’ als ‘patroen to Bafflo’ komt uit 1454. De Laurentiuskerk was toen een belangrijke kerk, namelijk de ‘mater ecclesia’ van de proosdij Baflo, één van de zes proosdijen van de Ommelanden.

Sowieso was de ‘vaste ploeg’ er. Op de foto’s herken ik onder andere Sijbe Oosterhaven, en Karst en Janny Scheeringa. De opkomst (en daarmee ook de collecte) viel deze avond een beetje tegen, maar verder was ’t wel weer een leuke avond! De foto’s zijn daar het bewijs van…

Onderaan de post is een blokje waar u een reactie achter kunt laten. Ik stel dat zeer op prijs! U wordt gevraagd om een mailadres. Dit mailadres wordt niet gepubliceerd, maar stelt mij – als beheerder van deze site – in staat om te reageren op uw reactie.