‘D’r is hier ien stad ’n verainen opricht van kunstschilders – wie hopen dat er nog ais ’n verainen oet gruien mag, dai ’n noam het dai klinkt’ (Er is hier in de stad een vereniging van kunstschilders opgericht – we hopen dat er ooit een vereniging met een klinkende naam uit voort zal komen). Dit schrijft Johan Dijkstra nadat op 5 juni 1918 Kunstkring De Ploeg is opgericht. De gebeurtenis vond plaats in café Vogelsang, een etablissement in de binnenstad van Groningen (Ebbingestraat 92). De initiatiefnemers zijn jonge Groninger kunstenaars met een grote behoefte aan vernieuwing. Jan Altink voorziet de nieuwe kunstkring van een passende naam. Omdat er in Groningen weinig te doen is op kunstgebied oppert hij de benaming die verwijst naar het ontginnen en omwoelen van de aarde: De Ploeg. Bron: Folder van deze fietsroute (verkrijgbaar bij de VVV Groningen op de Grote Markt)

In het Ploegjaar 2018 is er een mooie fietsroute van circa 40 kilometer langs 19 hotspots gemaakt die te koppelen zijn aan schilderijen die daar (mogelijk) gemaakt zijn, of wellicht plekken zijn die leden van De Ploeg inspireerden tot het maken van hun werk(en). Ik wilde deze route al langere tijd een keer fietsen en besloot om foto’s te maken van de hotspots zoals deze er momenteel uitzien en deze te tonen in combinatie met de betreffende werken. Begin- en eindpunt van deze fietsroute is het Groninger Museum.

Jan Wigers (1893 – 1959), Music Hall (1921 – jaren ’50). Collectie van het Groninger Museum.
Huize Maas, Vismarkt, Groningen.
H.N. Werkman (1882 – 1945), Stadsgezicht met sneeuw (1922). Collectie van het Groninger Museum.
Turftorenstraat en Hoge der A, Groningen.
Jan Altink (1885 – 1971), Schip met rood zeil (1926). Collectie van het Groninger Museum.
Jaagpad langs het Reitdiep, ter hoogte van de wijk Paddepoel.
Alida Pot (1888 – 1931), Boomgaard Blauwborgje (1920). Collectie Stichting De Ploeg, bruikleen Groninger Museum.
Jaagpad langs het Reitdiep, vlak voor het fietsviaduct voor de ringweg.
Jan Altink (1885 – 1971), Blauwborgje (1923). Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bruikleen Groninger Museum.
Jaagpad langs het Reitdiep, ter hoogte van Zernike Campus.
Jan Altink (1885 – 1971), De rode koetjes (1927). Collectie Stichting De Ploeg, bruikleen Groninger Museum.
Jaagpad langs het Reitdiep, ten noorden van de Platvoetbrug.
Johan Dijkstra (1896 – 1978), Kerkje te Oostum (1922). Collectie Stichting De Ploeg, bruikleen Groninger Museum.
Oostum, klein stukje voorbij de kerk, terugkijkend naar Groningen.
Jan Altink (1885 – 1971), De rode boerderij (1924). Collectie Stichting De Ploeg, bruikleen Groninger Museum.
Fietspad bij Hekkum, ter hoogte van Hekkumerweg 13, picknickplaats.
Jan Altink (1885 – 1971), Koopvrouw op landweg (1925). Collectie van het Groninger Museum.
Net voorbij de begraafplaats Wierum.
Jan Altink (1885 – 1971), Na het bezoek (1925). Collectie van het Groninger Museum.
Ter hoogte van Oude Adorperweg 4, Groningen (De Oude Nadorst).
Job Hansen (1899 – 1960), Elzenboompjes, huizen en Martinitoren (1928). Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bruikleen Groninger Museum.
Ter hoogte van Winsumerweg 3, Noorderhoogebrug.
Jan Altink (1885 – 1971), De ijsbrekers (1924). Collectie van het Groninger Museum.
Ter hoogte van Groningerweg 7, Noorderhoogebrug.
Jan Wiegers (1853 – 1959), Groninger landschap met kanaal (1923). Collectie van het Groninger Museum.
Ter hoogte van Groningerweg 40, Noorderhoogebrug.
Jannes de Vries (1901 – 1986), Landschap Zuidwolde (1939). Collectie van het Groninger Museum, bruikleen Gemeente Groningen.
Rechterkant Boterdiep WZ, Zuidwolde.
Jan Altink (1885 – 1971), De egger (1925). Particuliere collectie.
Ter hoogte van de voetbalkooi aan de Beijumerweg, Groningen.
Johan Dijkstra (1896 – 1978), Paarse paarden (1927). Collectie Stichting Johan Dijkstra.
Ter hoogte van de kruising Van Eesterenlaan – Heerdenpad, Groningen.
Jan Wiegers (1853 – 1959), Twee mannen in de sneeuw, komend uit een café aan het Boterdiep (1924). Collectie van het Groninger Museum.
Ter hoogte van Boterdiep 42, Groningen.
Georg Martens (1894 – 1979), People in the street (1926). Collectie Stichting De Ploeg, bruikleen Groninger Museum.
Vismarkt, Groningen.
Johan Dijkstra (1896 – 1978), Groninger meikermis (1928). Collectie Stichting De Ploeg, bruikleen Groninger Museum.
Ter hoogte van café Der Witz op de Grote Markt in Groningen.
Onderaan de post is een blokje waar u een reactie achter kunt laten. Ik stel dat zeer op prijs! U wordt gevraagd om een mailadres. Dit mailadres wordt niet gepubliceerd, maar stelt mij – als beheerder van deze site – in staat om te reageren op uw reactie.