‘D’r is hier ien stad ’n verainen opricht van kunstschilders – wie hopen dat er nog ais ’n verainen oet gruien mag, dai ’n noam het dai klinkt’ (Er is hier in de stad een vereniging van kunstschilders opgericht – we hopen dat er ooit een vereniging met een klinkende naam uit voort zal komen). Dit schrijft Johan Dijkstra nadat op 5 juni 1918 Kunstkring De Ploeg is opgericht. De gebeurtenis vond plaats in café Vogelsang, een etablissement in de binnenstad van Groningen (Ebbingestraat 92). De initiatiefnemers zijn jonge Groninger kunstenaars met een grote behoefte aan vernieuwing. Jan Altink voorziet de nieuwe kunstkring van een passende naam. Omdat er in Groningen weinig te doen is op kunstgebied oppert hij de benaming die verwijst naar het ontginnen en omwoelen van de aarde: De Ploeg. Bron: Folder van deze fietsroute (verkrijgbaar bij de VVV Groningen op de Grote Markt)

In het Ploegjaar 2018 is er een mooie fietsroute van circa 40 kilometer langs 19 hotspots gemaakt die te koppelen zijn aan schilderijen die daar (mogelijk) gemaakt zijn, of wellicht plekken zijn die leden van De Ploeg inspireerden tot het maken van hun werk(en). Ik wilde deze route al langere tijd een keer fietsen en besloot om foto’s te maken van de hotspots zoals deze er momenteel uitzien en deze te tonen in combinatie met de betreffende werken. Begin- en eindpunt van deze fietsroute is het Groninger Museum.

Jan Wigers (1893 – 1959), Music Hall (1921 – jaren ’50). Collectie van het Groninger Museum

Huize Maas, Vismarkt, Groningen

H.N. Werkman (1882 – 1945), Stadsgezicht met sneeuw (1922). Collectie van het Groninger Museum

Turftorenstraat en Hoge der A, Groningen

Jan Altink (1885 – 1971), Schip met rood zeil (1926). Collectie van het Groninger Museum

Jaagpad langs het Reitdiep, ter hoogte van de wijk Paddepoel

Alida Pot (1888 – 1931), Boomgaard Blauwborgje (1920). Collectie Stichting De Ploeg, bruikleen Groninger Museum

Jaagpad langs het Reitdiep, vlak voor het fietsviaduct voor de ringweg

Jan Altink (1885 – 1971), Blauwborgje (1923). Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bruikleen Groninger Museum

Jaagpad langs het Reitdiep, ter hoogte van Zernike Campus

Jan Altink (1885 – 1971), De rode koetjes (1927). Collectie Stichting De Ploeg, bruikleen Groninger Museum

Jaagpad langs het Reitdiep, ten noorden van de Platvoetbrug

Johan Dijkstra (1896 – 1978), Kerkje te Oostum (1922). Collectie Stichting De Ploeg, bruikleen Groninger Museum

Oostum, klein stukje voorbij de kerk, terugkijkend naar Groningen

Jan Altink (1885 – 1971), De rode boerderij (1924). Collectie Stichting De Ploeg, bruikleen Groninger Museum

Fietspad bij Hekkum, ter hoogte van Hekkumerweg 13, picknickplaats

Jan Altink (1885 – 1971), Koopvrouw op landweg (1925). Collectie van het Groninger Museum

Net voorbij de begraafplaats Wierum

Jan Altink (1885 – 1971), Na het bezoek (1925). Collectie van het Groninger Museum

Ter hoogte van Oude Adorperweg 4, Groningen (De Oude Nadorst)

Job Hansen (1899 – 1960), Elzenboompjes, huizen en Martinitoren (1928). Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bruikleen Groninger Museum

Ter hoogte van Winsumerweg 3, Noorderhoogebrug

Jan Altink (1885 – 1971), De ijsbrekers (1924). Collectie van het Groninger Museum

Ter hoogte van Groningerweg 7, Noorderhoogebrug

Jan Wiegers (1853 – 1959), Groninger landschap met kanaal (1923). Collectie van het Groninger Museum

Ter hoogte van Groningerweg 40, Noorderhoogebrug

Jannes de Vries (1901 – 1986), Landschap Zuidwolde (1939). Collectie van het Groninger Museum, bruikleen Gemeente Groningen

Rechterkant Boterdiep WZ, Zuidwolde

Jan Altink (1885 – 1971), De egger (1925). Particuliere collectie

Ter hoogte van de voetbalkooi aan de Beijumerweg, Groningen

Johan Dijkstra (1896 – 1978), Paarse paarden (1927). Collectie Stichting Johan Dijkstra

Ter hoogte van de kruising Van Eesterenlaan – Heerdenpad, Groningen

Jan Wiegers (1853 – 1959), Twee mannen in de sneeuw, komend uit een café aan het Boterdiep (1924). Collectie van het Groninger Museum

Ter hoogte van Boterdiep 42, Groningen

Georg Martens (1894 – 1979), People in the street (1926). Collectie Stichting De Ploeg, bruikleen Groninger Museum

Vismarkt, Groningen

Johan Dijkstra (1896 – 1978), Groninger meikermis (1928). Collectie Stichting De Ploeg, bruikleen Groninger Museum

Ter hoogte van café Der Witz op de Grote Markt, Groningen