Komend vanaf de Dorkwerderbrug (aan de noordkant van Groningen) over het Van Starkenborghkanaal fiets ik vaak weer terug via de Platvoetsbrug. Vervolgens fiets ik via het Platvoetspad richting de Paddepoelsterbrug (die volgens de borden gesloten is). In werkelijkheid is de Paddepoelsterbrug volledig verdwenen nadat de brug aangevaren is door een schip. Hierover heb ik eerder geschreven. Gelukkig zijn er meerdere bruggen over het Van Starkenbordhkanaal. Het Platvoetspad is een schelpenpaadje omgeven door bomen. Aan de kanaalzijde stond altijd een dubbele rij hoge populieren. Aan de ‘landszijde’ van het fietspad was het meer een allegaartje van allerlei bomen en struiken. Het is niet het meest prettige fietspad omdat het behoorlijk oneffen is, maar de brede rij met populieren maakte veel goed. Op Internet wordt de dichter Hendrik Marsman wel geciteerd in relatie tot een mooie rij populieren zo langs het water…

Denkend aan Holland zie ik breede rivieren
traag door oneindig laagland gaan,
rijen ondenkbaar ijle populieren
als hooge pluimen aan den einder staan…

Op maandagmiddag 30 december wilde ik een rondje gaan fietsen. Het was mooi zonnig. Een beetje fris weliswaar, maar dat is gezond. Met de wind in de rug reed ik op het fietspad langs het Reitdiep richting Dorkwerdersluis. Gaandeweg ontstond het plan om via het Platvoetspad (een geweldige naam vind ik dat) een wat groter rondje te maken. Eenmaal aangekomen bij de Dorkwerdersluis schrok ik vanwege het feit dat alle populieren langs het fietspaadje gesneuveld waren. Ben maar even op een bankje gaan zitten om een en ander wat beter te bekijken. Eerlijk gezegd was er niet zo veel meer te bekijken; het zag er behoorlijk troosteloos uit!

Ik heb maar een paar foto’s van deze kaalslag gemaakt en eenmaal weer thuis mijn verhaal gedaan. Op Internet zag ik dat 213 populieren van circa 40 jaar oud het veld hebben moeten ruimen omdat ze een gevaar vormden. Er komen ook weer een aantal bomen voor terug, maar het zal tientallen jaren duren voordat het fietspad op deze plek weer min of meer hetzelfde aanzien zal hebben. Hoe je ook naar de argumenten kijkt voor dit kapfestijn; ik vind het een verarming van het landschap…

Onderaan de post is een blokje waar u een reactie achter kunt laten. Ik stel dat zeer op prijs! U wordt gevraagd om een mailadres. Dit mailadres wordt niet gepubliceerd, maar stelt mij – als beheerder van deze site – in staat om te reageren op uw reactie.