Zaterdag 30 november 1991; de vijftiende vakantiedag.
Deze zaterdagochtend betekende voor mij het vertrek vanuit Batley. Ken en Mona zorgden ervoor dat we een keer samen konden ontbijten; een en ander betekende natuurlijk dat ik iets eerder op moest staan, maar dat moest ik er deze keer maar voor over hebben. Na de gebruikelijke douche en ’t aankleden dus deze keer geen boeken meer ter hand nemen, maar in plaats daarvan vlot naar beneden. M’n gastgezin zat aan een prachtig gedekte tafel aan de thee terwijl ze op me zaten te wachten. Ons tafelgesprek had een beetje de toon van een afscheid in zich, u kent dat wat melancholisch gevoel vast wel. Eigenlijk zou je zo graag nog een week of 1½ blijven, maar tegelijk voel je de onrust van het graag weer verder willen reizen. Een heel tegenstrijdig gevoel eigenlijk. Tijdens het ontbijt zetten we ons gesprek van gisteravond over de doop voort. Alhoewel Ken en ik volledig tegenovergestelde meningen hebben heerste er aan deze ontbijttafel niet één moment het gevoel van een twistgesprek, integendeel, als basis spreken we vanuit de dingen die we gemeenschappelijk hadden, dit maakte het een stuk eenvoudiger om tegenstellingen te overbruggen.

Mijn eigen gevoel zei me dat de volwassen doop zoals die bij ons in de kerk gepraktiseerd wordt (‘believers baptism’) eigenlijk de realisatie is van het feit dat Jezus in eerste instantie voor ons gekozen heeft, al voordat wij überhaupt in staat waren om voor Hem te kiezen. Op het moment dat wij gedoopt worden is dit dan ook meer het gevolg van een bewustwordingsproces als een directe eigen keuze.

Mona liep even van tafel weg en kwam even later weer terug met twee opeenvolgende, in eigen beheer uitgegeven gedichtenbundeltjes van Muriel Sadler, een achterbuurvrouw van Ken en Mona Johnson. Muriel Sadler schrijft eenvoudige, op Bijbelteksten geïnspireerde gedichten. Het eerste bundeltje ‘Ask; Seek; Knock’ is opgedragen aan een geestelijk gehandicapte zus bevat een aantal juweeltjes. Een klein voorbeeldje:

‘Ask and it shall be given to you’. Luke 19: 9
A TINY SEED

Peace, Lord, Thy gift I crave;
You know my weakness – I am not brave!
I have not the courage to search my heart
Though I know that is where I should start.

Within my heart. Lord, it may be there
A tiny seed planted with such care.
Did you plant it Lord, so long ago;
Knowing my need for peace would grow?

My need for Thy peace has grown;
That unbelievable state you alone own.
I do not hope to understand I ask.
Lord, mark me with Thy brand.

Ik vond een berichtje uit 2010 waaruit bleek dat Muriel Sadler tot op hoge leeftijd is blijven schrijven: ‘We are delighted that one of our oldest ladies at Church has just published a book of poems called ‘Are you ready?’ Muriel Sadler is 96 years old and writes inspirational poetry and we are so pleased to support her in this venture. Copies are available for £5.95′.

Overdonderd door zoveel goedheid van zowel m’n gastheer als m’n gastvrouw nam ik de beide bundeltjes in ontvangst en beloofde ze te gaan lezen. Omdat het zo zoetjes aan tijd begon te worden om naar de kerk te gaan – A.G. & Kate moesten hun spullen tenslotte ook nog inpakken – stapten we na ’t ontbijt vlot in de auto en reden we naar het centrum van Batley om daar te kijken hoe het met het duo gesteld was. A.G. & Kate waren al enige tijd wakker. A.G. was – zoals je kon verwachten – weer eens aan het worstelen met een volgend hoofdstuk in een moeilijk boek over de Wesley’s en Kate was rustig aan bezig de voorbereidingen voor ons op handen zijnde vertrek te treffen. Het welkom was weer hartelijk. Kate’s stem begon meer en meer terug te komen, ze was niet van plan om vandaag nog weer een arts te bezoeken. Waarschijnlijk zou het met haar stem verder wel goed gaan, eventuele ‘spuughondjes’ daargelaten… Er werd uitgebreid gepraat en afgesproken dat we samen de geluidsinstallatie af zouden breken en inpakken. Gezamenlijk gingen we de kerk binnen en begonnen we de zaken in te pakken in de daarvoor bestemde kisten, tassen en dozen. Zoals ik tijdens de laatste veertien dagen gewend was, begonnen we tijdens het inpakken weer opnieuw de voortgaande discussie over de ‘vastbindertjes’, een soort dichtbindstripjes waarmee ook wel vuilniszakken dichtgebonden worden, maar die ook uitermate geschikt bleken te zijn om snoeren en kabels netjes bij elkaar te houden. Ik was over het algemeen wat royaler met de ‘vastbindertjes’ dan A.G., uitgebreide discussies hierover waren dan ook een vrijwel dagelijks terugkerend ritueel geworden. Ken Johnson trok zich even terug en komt iets later A.G. & Kate een naambordje aanbieden. Het bordje was gesneden uit het hout van de banken die onlangs bij de restauratie van de kerk over bleken te zijn en als zodanig had het geschenkje dan ook een grote symbolische waarde. Het in de Landrover pakken van alle spullen liep uit op een chaos omdat alle spullen vrijwel door iedereen gelijktijdig naar buiten gebracht werden.

Sunderland is te vinden in de hoek rechtsonder van dit (ansicht)kaartje…

We namen uitgebreid afscheid van Ken en Mona Johnson en aten nog even wat in de caravan voordat we op weg gingen naar het noorden, naar Sunderland, onze volgende stop. Sunderland ligt aan de monding van de rivier Wear en is daardoor een havenplaats. De streek heet Tyne and Wear. Newcaste, een grote stad vlak in de buurt, ligt aan de andere rivier, de Tyne. Vandaar ook de naam Newcastle-upon-Tyne. Rond de middag vertrokken we, we reden nog even een rondje rond Batley om de juiste afslag te vinden en weg waren we. Onderweg stopten we even voor wat kleine boodschapjes (ansichtkaartjes!) en om te tanken (dat was meestal mijn werk); we moesten ons zoals gebruikelijk weer behoorlijk haasten om toch maar op tijd in Sunderland aan te komen, vrijwel de hele middag deden we erover om toch maar op tijd te zijn. Kate functioneerde tijdens dit soort reizen nagenoeg altijd als gids. Vrijwel overal wist zij min of meer uit het blote hoofd de juiste weg te vinden. Steeds weer verbaasde ik me hierover, ik denk niet dat ik waar dan ook ooit zo goed m’n weg zou kunnen vinden…

The rector of Sunderland, John Hampson, was an ex-Methodist preacher. He had formerly been curate of St. John’s Church, near the docks, where we find among the handsome brass pillars an extension of the altar screen an inscription recording that (John) Wesley preached from its pulpit, and in its old collection journals are entries of two charity sermons which he preached there. He was described at the time by an eyewitness as ‘the venerable man, moving down the aisle, with tremulous step, leaning on the arm of Mr. Hampson, the clergyman’. It is also of interest that the first extended biography of (John) Wesley was written by Hampson and published in Sunderland. Bron: In the steps of John Wesley Frederick C. Gill (1962)
De kerk in Sunderland was inderdaad een enorme kerk, bovendien al verschrikkelijk oud. hier een tekening uit het einde van de 18e eeuw.

Graham Carling, de dominee van de kerk waar A.G. & Kate deze avond op zouden treden had met Kate de afspraak gemaakt dat hij ons om een bepaalde tijd langs de snelweg in z’n rode Citroen BX op zou staan te wachten. Alhoewel ik het een beetje een complexe manier vond om een afspraak te maken was het achteraf gezien toch wel een slimme zet geweest want de route, achter Graham Carling aan door Sunderland naar de West Park Church was zeker niet eenvoudig. Bij de kerk was nauwelijks ruimte genoeg om de Landrover en de caravan te parkeren, we moesten zo snel als maar mogelijk was de spullen uit de Landrover halen en in de kerk slepen zodat A.G. de Landrover elders ergens op een parkeerplaats weg kan zetten. Voor het eerst tijdens deze tournee traden we de komende paar dagen op in een United Reformed Church. De kerk was enorm hoog, bijzonder groot en verschrikkelijk koud. Prachtige antieke gasgestookte kroonluchters zorgen voor een gedeelte van de verwarming… A.G. & Kate begonnen, toen we met het opbouwen begonnen, al wat bange vermoedens uit te spreken, grote oude kerken hadden in hun visie (en ok die van mij) geen al te beste reputatie voor succesvolle optredens…

Ondanks het wat dubieuze succes van deze avond hadden er wel diverse stukjes in het mededelingenblad van deze gemeente gestaan. Iets verder hierboven vind je een kleine aankondiging, hier ook weer eentje…

Ik bleek een van de luidsprekerpootjes vergeten te hebben, we moesten eerst weer terug naar de Landrover om het ding weer op te halen. Toen we eindelijk een en ander klaar hadden staan voor de soundcheck zat er nog steeds vrijwel niemand in de kerk. Terwijl A.G. & Kate hun soundcheck deden bleek er een behoorlijke brom in de installatie te zitten. Schrik en een lichte paniek was daarvan het gevolg; met behulp van andere wandcontactdozen en verlengsnoeren wisten we het probleem nog redelijk binnen de perken te houden. Tijdens de soundcheck moest de dominee nog wel even snel een affiche aan de buitendeur van de kerk bevestigen, bovendien heeft hij sowieso nog ‘loads and loads’ postertjes liggen. Ik vond dat een beetje een veeg teken met betrekking tot de organisatie hier in Sunderland. Kathleen (iemand van de organisatie) had inmiddels een pot thee gezet zodat we even rustig konden praten en kennismaken. Ik vond iets later achter in de kerk een mededelingenblad van 10 november ’91 met de eerste aankondiging van dit optreden:

En bijna drie weken eerder waren ze dus al beginnen met aankondigingen te maken voor het aankomende optreden van A.G. & Kate…

Dit eerste optreden in Sunderland werd gekenmerkt door een bijzonder grote matheid onder de ongeveer 35 overwegend oudere aanwezigen. Het was echt onbegrijpelijk dat er maar zo weinig mensen in de kerk zaten. Graham Carling opende deze avond met een gebed en introduceerde A.G. & Kate bij de aanwezigen. Zoals wij inmiddels van A.G. gewend zijn begon hij ook deze avond weer met een korte lezing uit een boek van Leslie D. Weatherhead. Weatherhead was een schrijver die voornamelijk in de Methodistenkerk een grote reputatie genoot/geniet. Het was echter wel opvallend dat veel jonge mensen hier nog nooit van Leslie D. Weatherhead gehoord schenen te hebben. Veel van z’n boeken kwam je dan ook vaak voor een prikje tegen in allerlei 2e hands boekenwinkeltjes. Eerst vroeg hij de mensen of ze bekend waren met Weatherhead; toen de antwoorden, in welke vorm dan ook, eerst uitbleven en later ontkennend bleken te zijn begon hij gewoon in z’n boek te bladeren en een stukje voor te lezen:

‘When Peter met Jesus, he did not say to himself, ‘now I must try to be a good man’, the thing that we say every watchnight, every Communion, every birthday, when life comes into our house or passes out of it. This is a singularly futile thing to say, and our sins openly laugh at our good resolutions. What Peter did was to yield himself to the friendship of Jesus, knowing that, not by trying, but by living in the presence of Jesus, he would be enabled to do that which effort would never make him do. The love of Christ strengthened where the will to do fails. And Jesus Himself must more than once have pointed out that the lilly of the valley became beautiful, not by the effort of trying, but by growth brought about by yielding to the friendship of the sun, the wind, and the rain’. Bron: Jesus and ourselves; Leslie D. Weatherhead (1930)

De onderstreepte zin zou min of meer als het motto van deze avond gaan fungeren. A.G. stond hier dan ook wat uitvoeriger (zoals gewoonlijk) bij stil. De eerste hymne in dit avondprogramma was ‘Jesu, united by Thy grace’, en waarschijnlijk omdat we hier in een United Reformed Church waren zongen A.G. & Kate deze hymne op de melodie die we kennen van ‘Jesu, the very thought of Thee’. Opvallend is dat deze hymne verbroedering proclameert, waarschijnlijk hebben A.G. & Kate deze hymne niet zomaar gekozen. Lees ’t eerste en het derde couplet maar met me mee:

Jesus, United by Thy grace
And each to each endeared,
With confidence we seek Thy face.
And know our prayer is heard.

Make us into one spirit drink;
Baptize into Thy name;
And let us always kindly think
And sweetly speak the same.

Direct na deze hymne volgde een Bijbellezing van Kate. Kate las meestal voor uit de Bijbel en boeken van Donald English terwijl A.G. de overige schrijvers voor z’n rekening nam. Meestal beperkte zich dat, in het geval van A.G., tot een stukje van Leslie D. Weatherhead of Dr. Sangster.

There Is no fear in love; but perfect love casts out fear because fear involves torment. Bat he who fears has not been made perfect in love. We love Him because He first loved us. Bron: 1 Johannnes 4: 18 en 19

A.G. & Kate gingen, omdat ze hier niet in een Methodistenkerk maar in een United Reformed Curch speelden, iets uitgebreider in op de man Charles Wesley en de vele hymnen die hij indertijd geschreven heeft. Het bleek dat sommige van de aanwezige mensen wel weet hadden wie Charles Wesley was en het feit dat hij veel hymnen geschreven had, maar dat ze deze hymnen vervolgens ook zelf in het hymnbook hadden staan interesseerde ze ogenschijnlijk een stuk minder. Op de een of andere manier waren deze mensen niet vooruit te branden, net alsof ze volledig uitgeblust waren.

Maar van de kleine postertjes op A4-formaat lagen er nog een hele stapel in de consistorie. Men was er helaas niet aan toegekomen om deze te verspreiden. Zodoende was er dus ook eentje over om weer mee naar huis te nemen…

Een van de andere dingen die mij opviel in deze kerk is het feit dat heel veel van het kerkmeubilair door (vaak ondertussen overleden) mensen gesponsord was. Op de klok, de kerkbanken, het boekenplankje, of wat dan maar ook zit dan een klein koperen plaatje met de tekst ‘in kind memory of’ uiteraard gevolgd door de naam van de gever of geefster. In de verschillende Methodistenkerken in Engeland zag ik dit fenomeen ook wel, maar nergens werd naar mijn mening zo uitbundig met koperen plaatjes gestrooid als hier in deze kerk in Sunderland.

Terwijl A.G. & Kate met het derde deel van ‘Jesus the name high over all’ begonnen te zingen werden ze steeds onderbroken door een nogal luidruchtige (dronken?) persoon in ’t publiek; ik vond dat zeer hinderlijk! A.G.’s verhaal voerde hem langs een aantal grootheden uit het Methodisme; ‘Sangster loved God, Weatherhead loved the people, Donald Soper loves the argument and Donald English loves questions’. Al de mensen uit dit (overigens zeer onvolledige) rijtje zijn al een of meerdere keren in dit verhaal aan de orde geweest behalve Donald Soper.

Ik had tot dusverre niet zo gek veel interesse voor de persoon van Donald Soper, totdat ik hem eens als hoofdpersoon zag in een aflevering van de serie ‘Songs of praise’, u weet nog wel, zondagsavonds rond 19:30 uur op BBC 1. Donald Soper, inmiddels Lord Soper, is een Methodistenpredikant van zo’n jaar of tachtig die nog steeds elke woensdagmiddag om 12:30 op Tower Hill in Londen openluchtevangelisatie bedrijft. Hij heeft daardoor, naast z’n eigenlijke gemeente, ook een ‘openluchtgemeente’ opgebouwd heeft. Het volledige verhaal van Donald Soper is te vinden in z’n boek ‘Tower Hill, 12.30’.
Christian Socialist and pacifist. Born 36 Knoll Road, Wandsworth. Keen sportsman but gave up cricket when as the bowler, he accidentally killed the batsman. As well as undertaking the usual services of a Methodist minister he took to open-air ministry (like Wesley before him). Soper began speaking at Tower Hill in 1927, every Wednesday afternoon for 90 minutes. He drew large argumentative audiences. In 1942 he added regular Sunday sessions at Hyde Park Speakers Corner to his open-air ministry and maintained this routine until shortly before his death. Died at home in Hampstead Garden Suburb.

Het programma leed niet echt onder de onderbrekingen van de ogenschijnlijke dronken man en A.G. & Kate gingen gewoon verder met ‘Ah, wither should I go’; een hymne van Charles Wesley over de barrières die ons bij Jezus weg kunnen houden. Van deze prachtige hymne zongen A.G. & Kate 8 coupletten van 4 regels, terwijl het origineel 16 coupletten van 8 regels heeft; vier maal de lengte van het hier gezongen gedeelte! De nadruk ligt ook hier op de woorden ‘me’ en ‘all’, kernwoorden uit het Methodisme.

Ah, wither should I go,
Burdened, and sick, and faint?
To whom should I my trouble show.
And pour out my complaint?

My Saviour bids me come.
Ah! why do I delay?
He call the weary sinner home –
And yet from Him I stay.

What is it keeps me back,
From which I cannot part?
Which will not let my Savior take
Possession of my heart?

Some cursed thing unknown
Must surely lurk within,
Some idol, which I will not own,
Some secret bosom sin.

Jesus, the hindrance show,
Which I have feared to see;
Yet let me now consent to know
What keeps me out of Thee.

Searcher of hearts, in mine
Thy trying power display;
Into its darkest corners shine.
And take the veil away.

I now believe, in Thee
Compassion reigns alone;
According to my faith, to me
O let it. Lord, be done!

In me is all the bar Which
Thou wouldst fain remove;
Remove it, and then I shall declare
That God is only Love.

Het antwoord op de in deze hymne gestelde vragen konden we vinden in de tekst van hymne zelf, maar ook in de volgende hymne die op het programma van deze avond. De twee vetgedrukte coupletten werden door A.G. & Kate steevast als refrein gebruikt, het gevolg daarvan was dat ik voor deze twee coupletten inmiddels geen hymnbook meer nodig was. Vaste bezoekers van de Grand Ole Opry in Rijen zullen het vast en zeker met me eens zijn.

How can a sinner know
His sins on earth forgiven?
How can my gracious Savior show
My name inscribed in heaven?

What we have felt and seen
With confidence we teil.
And publish to the sons of men
The signs infallible.

We who in Christ believe
That He for us hath died,
We all His unknown peace receive
And feel His blood applied.

Exults our rising soul,
Disburdened of her load.
And swells unutterably full
Of glory and of God.

His love, surpassing far
The love of all beneath,
We find within our hearts, and dare
The pointless darts of death.

Stronger than death and hell
The mystic power we prove;
And conquerors of the world, we dwell
In heaven, who dwell in love.

His Spirit to us he gave.
And dwell is us we know;
The witness in ourselves we have.
And all its fruits we show.

Whate’er Thou pardoning Lord
Commands, we gladly do;
And guided by His sacred word,
We all His steps pursue.

Uiteraard volgde ook deze avond een ‘love offering’, hierna hadden A.G. & Kate nog twee hymnen voor ons. De eerste was ‘Stupendous height of heavenly love’ en de tweede, de slothymne, was eigenlijk geen volledige hymne, maar een stukje van 3 coupletten uit ‘Wrestling Jacob’, een goed gedeelte om het programma mee af te sluiten en de mensen iets mee naar huis te geven. Weinig mensen hadden tijdens dit optreden hun best gedaan om goed mee te zingen. Zelfs de vrouw van de dominee zat als een zoutzak in de bank en was bepaald geen inspiratiebron voor de rest… Na het optreden bloedde de zaak erg snel dood. Weinig mensen blijven voor een kop thee, waarschijnlijk omdat het toch nog steeds wat frisjes in de kerk is.

Zou het dan echt zo zijn dat de mensen hier in Sunderland nog steeds dachten dat het zomer was? Het was nota bene bijna december, er moet dus gestookt worden! De dronken man die eerder het programma wat verstoorde werd met in elke hand een grote plastic tas door een van de organisatoren weggeleid. De collecte stelde uiteindelijk niet zo gek veel voor (en dat was eigenlijk wel een beetje te verwachten), maar wat nog veel erger was, is het feit dat er bijzonder slecht verkocht werd bij dit optreden. Zelfs de dominee gaf aan dat hij geen geld bij zich had om het boek van Weatherhead dat hij graag wilde hebben te betalen. Dit deed natuurlijk het ergste voor de collecte vermoeden…

Graham Carling had ervoor gezorgd dat A.G & Kate en schrijver dezes op een en hetzelfde onderdakadres konden verblijven (dat hadden we tijdens deze tournee nog niet eerder meegemaakt). Een lange en vrijwel onnavolgbare rit door Sunderland bracht ons naar een van de buitenwijken. Volgens Graham had A.G. & Kate’s caravan genoeg ruimte op de oprit van een van de leden van de kerk, er zou zelfs ruimte zijn om de Landrover en caravan op de oprit gekeerd zouden kunnen worden. Uiteindelijk blijkt dat een en ander toch wel wat optimistisch geschat was en dat we de caravan handmatig de oprit op moeten rijden. U kunt begrijpen dat een dergelijke actie midden in de nacht bijzonder slecht voor ons toch al wat geprikkelde humeur was…

Onze gastvrouw bleek een bejaarde alleenstaande dame te zijn, die ons vanuit de deuropening gade stond de slaan. Nadat Graham Carling ons aan elkaar had voorgesteld maakte hij dat hij snel wegkwam. Wij bleven alleen achter met Eileen Walker. Zij bleek al ruim in de tachtig te zijn en had een Baptisten – Methodisten – United Reformed achtergrond; genoeg onderwerpen om over te praten dus. Eileen Walker was niet bij het optreden aanwezig geweest vanwege een vervoersprobleem, niemand had eraan gedacht om haar even op te halen. Een beetje schandalig vond ik het toen Eileen Walker ons over een kop koffie vertelde dat ze pas twee dagen terug wist dat we zouden komen! Haar indruk van het (toch een beetje mislukte) optreden bleek dezelfde te zijn als de onze.

Het probleem was waarschijnlijk dat de dominee ten opzichte van z’n gemeente te veel had gewild en ons optreden min of meer aan de gemeente had opgedrongen. Volgens die redenatie was het dan ook een beetje te verwachten dat A.G. & Kate hiervan de rekening gepresenteerd zouden krijgen. Nadat A.G. & Kate zich verontschuldigd hadden (het was immers een lange dag geweest) bleef ik alleen met Eileen Walker achter, we praatten nog wat over Baptisten en verschillende andere kerken totdat ik het tijd vond worden om maar eens een oogje dicht te knijpen. Morgen zouden we immers weer ruimschoots verder kunnen praten?

Onderaan de post is een blokje waar u een reactie achter kunt laten. Ik stel dat zeer op prijs! U wordt gevraagd om een mailadres. Dit mailadres wordt niet gepubliceerd, maar stelt mij – als beheerder van deze site – in staat om te reageren op uw reactie.

Vorige post Volgende post