Ondergaande zon bij Noorderhogebrug (foto bovenaan deze post)
Bemoste boom, net buiten Noorderhogebrug.
Richting de molen Koningslaagte. Koningslaagte is een streek aan de noordkant van de stad Groningen. De streek hoort gedeeltelijk bij de gemeente Groningen en gedeeltelijk tot de gemeente Bedum. De Koningslaagte is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland en heeft de status van reservaat. Het is een open landschap, dat ontstond tijdens het Eemien, toen smeltwaterstromen van het ten oosten van de Hondsrug (die oorspronkelijk tot aan Baflo liep) uitgesleten kilometers brede Hunzedal hier door de Hondsrug heen braken en deze vervolgens weg erodeerden. Later ontstond binnen dit Hunzedal de rivier de Hunze. De oude loop daarvan is nog in het landschap terug te vinden en goed te zien bij de Buitenplaats Reitdiep, het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap, die het natuurgebied in beheer heeft. Aan de rand van de Koningslaagte, op de grens van de gemeenten Groningen, Bedum en Winsum staat de poldermolen Koningslaagte uit 1878. De taak van de molen is overgenomen door het gemaal De Wolden bij Zuidwolde, maar de molen kan in geval van wateroverlast worden ingezet voor extra bemaling van de polder. Hij slaat zijn water uit op de Oude Ae. De naam Koningslaagte zou er op duiden dat in deze omgeving in de vroege middeleeuwen koningsgoederen lagen. Koning is in dit geval de koning van het Heilig Roomse Rijk, oftewel de Duitse keizer. Een andere verklaring was dat het land in de middeleeuwen een moeras was (het meest noordelijke deel van het Woldgebied), waar niemand woonde en dat dus van niemand was. Land dat niemand toebehoorde was van de koning. Bron: Wikipedia
De molen Koningslaagte in de ondergaande zon
Een deel van de Koningslaagte, een streek ten noorden van de stad Groningen, hier gezien naar het noordoosten van nabij de Paddepoelsterbrug. Foto: Wikipedia
Grenspaaltje van de Heerlijkheid Harssens. Harssens is een buurtje in de Nederlandse gemeente Winsum op de grens met de gemeente Groningen. Het ligt net ten noorden van het Van Starkenborghkanaal aan een oude loop van het Selwerderdiepje. Harssens wordt al genoemd in een register van het klooster van Werden uit omstreeks 1000. Het moet in die tijd al een eigen kerk gehad hebben. Een latere kerk heeft tot 1800 in Harssens gestaan en is toen gesloopt. Het enige dat van de kerk resteert is de luidklok welke nu in het kerkje van Adorp hangt. Al in 1594 waren beide dorpen kerkelijk samengevoegd.
Het is warm en droog…
Landbouwmachine in de ondergaande zon
Onderaan de post is een blokje waar u een reactie achter kunt laten. Ik stel dat zeer op prijs! U wordt gevraagd om een mailadres. Dit mailadres wordt niet gepubliceerd, maar stelt mij – als beheerder van deze site – in staat om te reageren op uw reactie.