Vanaf de Platvoetbrug de andere kant op; richting Wierumerschouw. De eerste foto is vanaf hetzelfde punt richting Dorkwerdersluis.

Ik heb me afgevraagd waar de naam Platvoet vandaan komt… Even op Google zoeken leverde het volgende op:

Vanaf 1361 vinden in Groningen gedurende enkele jaren bijeenkomsten plaats van de Upstalboom (of opstalboom): een vergadering (of warf) van grietmannen uit Friesland en het Westerkwartier en redgers (letterlijk raadgevers) uit de Ommelanden en Oost-Friesland, bedoeld om de onderscheidene rechtsregels op elkaar af te stemmen en daarmee de rechtszekerheid van de inwoners van deze gebieden te vergroten. De vergadering dient tevens als beroepsinstantie.

  • Upstalboom: genoemd naar de oorspronkelijke vergaderplaats (steeds op dinsdag voor Pinksteren) van vertegenwoordigers van de ‘zeven vrije Friese zeelanden’, te weten in de open lucht op een door eiken omzoomd terrein ten westen van Aurich in Oost-Friesland. De eerstbekende bijeenkomst vindt plaats in 1156. De Upstalboom vormde in zekere zin ook een bondgenootschap, gericht tegen vreemde indringers die de ‘Friese vrijheid’ zouden willen aantasten.
  • Tot de zeven Friese zeelanden worden onder meer gerekend West-Friesland, Westerlauwers Friesland, Oosterlauwers Friesland (de Ommelanden) en Oost-Friesland. De andere liggen nog verder oostelijk. De Friese zeelanden zijn nog verdeeld in de zeven banen en de zeven plompeblêden (bladeren van de gele plomp) van de provinciaal Friese vlag. (Zie ook par. 104.)
  • Redgers en grietmannen ‘slijten hun redgerrecht in een rechtstoel, een min of meer omvangrijk gebied, waarin zij – in beginsel bij ommegang (toerbeurt) – zijn aangewezen door de eigenaren van de zogenaamde ‘edele heerden’, boerderijen met een bepaalde omvang (vanaf plm. 15 hectare). De kleinste rechtstoel omvat slechts een enkele boerderij: het Platvoetshuis bij Dorkwerd; de grootste telt meer dan 100 edele heerden.
    In de loop van de tijd ontstaan ook rechtstoelen die in een en dezelfde hand blijven (staande rechtstoelen). De combinatie van het redgerrecht met collatierechten, posities in de zijlvestenijen, de uitoefening van het notariaat, leidt tot het ontstaan van de hoofdelingen- en jonkergeslachten in de Ommelanden (voor een deel bekend als de Ommelander adel).

(Bron: www.grunn.nl/historie het compendium Een Stoere Stad, de stadsgeschiedenis van Groningen door drs. K.Feringa, Enschede).

Fietspad richting Paddepoelster brug; logischerwijs heet dit het Platvoetpad
Pluizige paardenbloem
Sprikkenburg (langs het Van Starkenborgkanaal)
Sprikkenburg (langs het Van Starkenborgkanaal)
Paddepoelsterweg; de laatste zonnestralen
Onderaan de post is een blokje waar u een reactie achter kunt laten. Ik stel dat zeer op prijs! U wordt gevraagd om een mailadres. Dit mailadres wordt niet gepubliceerd, maar stelt mij – als beheerder van deze site – in staat om te reageren op uw reactie.