Afgelopen week heeft P een nieuwe elektrische fiets aangeschaft. Op deze fiets heeft ze een betere houding en daardoor is het fietsen veel aangenamer geworden. In het proces van aanschaffen zijn er natuurlijk een aantal proefritjes gemaakt, maar we wilden ook een grotere ‘proefrit’ maken. Een rustige route waarbij we zo veel als mogelijk was naast elkaar konden fietsen had haar voorkeur. Een route was snel genoeg uitgezet. Via Dorkwerk naar Oostum. Van Oostum tussendoor naar Harssens en vervolgens via de Walfridusbrug weer terug naar huis. We hadden bedacht dat het ongeveer 15 km zou zijn, meer het werden er een paar meer. Conclusie van deze avond: ze heeft een prima fiets aangeschaft en we hebben een heerlijke avond gehad!

Familiewapen van de familie Lewe van Aduard op de herenbank in het kerkje van Oostum. De herenbank is gemaakt in de eerste helft van de 18e eeuw. De oudste delen van het kerkje dateren trouwens uit de 13e eeuw…
Enkele fragmenten van wandschilderingen zijn bewaard gebleven, zoals een veld in de vorm van een verdwenen muraalboog op de noordwand (afkomstig van de oude gewelven). Dit veld is gevuld met een rasterpatroon, voorzien van Franse lelies, direct op de baksteen geschilderd. Een lelie, die misschien als voorbeeld diende is geheel uitgewerkt, de andere zijn slordige herhalingen, waarvan alleen de contour aangegeven is, die later ingevuld zou moeten worden. Verder zijn er enkele wijdingskruisjes blootgelegd. Bron: uitgebreide beschrijving van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Harssens ligt net ten noorden van het Van Starkenborghkanaal aan een oude loop van het Selwerderdiepje. Harssens wordt al genoemd in een register van het klooster van Werden uit omstreeks 1000. Het moet in die tijd al een eigen kerk gehad hebben. Een latere kerk heeft tot 1800 in Harssens gestaan en is toen gesloopt. Het enige dat van de kerk resteert is de luidklok, die nu in het kerkje van Adorp hangt. Al in 1594 waren beide dorpen kerkelijk samengevoegd. In de 14e eeuw is er sprake van een steenhuis bij Harssens dat in de zestiende eeuw gesloopt werd. Iets ten westen van het oude steenhuis is in 1540 de borg Harssens gebouwd. Deze borg is in 1742 afgebroken. Het voormalige borgterrein is nog zeer goed in het landschap te herkennen. Ter plaatse staat nu een boerderij, Harssensbosch, waarschijnlijk op de plaats van het voormalige schathuis van de borg. De boerderij en directe omgeving zijn eigendom van het Groninger Landschap. Het terrein is deels ingericht als natuurgebied, terwijl de boerderij geschikt is voor recreatie. Bron: Wikipedia

Je komt dit hek als eerste tegen als je de route die wij deze avond gefietst hebben in omgekeerde volgorde zou rijden. Het geeft toegang tot het buurtje Harssens. Als je het terrein verlaat is dit het laatste wat je op het terrein tegen komt natuurlijk…
Onderaan de post is een blokje waar u een reactie achter kunt laten. Ik stel dat zeer op prijs! U wordt gevraagd om een mailadres. Dit mailadres wordt niet gepubliceerd, maar stelt mij – als beheerder van deze site – in staat om te reageren op uw reactie.