Al meerdere keren heb ik een ommetje gefietst via Den Horn en Lagemeeden. Ik geniet er van de wijdsheid, de stilte en bedenk dan (af en toe) dat die gebied een lange geschiedenis heeft. Gisteren vond ik het weer tijd worden voor een ommetje en zonder dat ik het eigenlijk in de gaten had fietste ik richting Leegkerk. Pas daar bedacht ik dat ik via Den Horn en Lagemeeden weer terug naar huis zou kunnen fietsen. Na m’n werk had ik nog tijd genoeg voor een dergelijk ritje…

Het kerkhof van Lagemeeden markeert de plaats, waar ruim 500 jaar een kapel heeft gestaan. Deze kapel was in 1340 gebouwd door monniken van Aduard ter ere van Sint-Margriet, van wie in de kapel een relikwie werd vereerd. Na de reformatie werd de kapel in gebruik genomen als dorpskerk van Hooge- en Lagemeeden. In 1862 werd de kerk vanwege bouwvalligheid gesloopt. De nieuwe kerk werd een kilometer noordwaarts gebouwd aan het begin van het tegenwoordige Den Horn, waar de bebouwing in de loop van de 19e-eeuw sterk was toegenomen. Het kerkhof bleef bewaard, zodat het nu een plek van rust en stilte is tussen de weilanden. Ook laat het zien, welke families uit Hoogemeeden, Lagemeeden en Den Horn hier hebben gewoond en gewerkt.

Eerder had ik al eens gezien dat er in Lagemeeden wel een kerkhofje is, maar geen kerk. Het leek me een aardig doel om dit kerkhofje eens wat beter te bekijken. Bij de ingang trof ik een informatiebord aan. De tekst hiervan heb ik overgenomen onder de foto hierboven. Terwijl ik op een bankje wat zat te mijmeren zag ik een tweede informatiebord. Dit tweede bord bleek meer informatie te geven over Sint-Margriet, die al op het eerste informatiebord was vermeld. Ook de tekst van het tweede informatiebord heb ik overgenomen (bij de foto hieronder).

Op 2e pinksterdag 2012 is dit kruis geplaatst ter ere van de Heilige grootmartelares Margaretha / Marina van Antiochië door de Groninger orthodoxe parochie om de traditie van deze oude bedevaartsplaats hoog te houden. De Heilige Marina was de dochter van een afgodspriester in Antiochië. Deze stad was gelegen op de grens van het huidige Libanon met Turkije en één van de belangrijkste centra in het Romeinse rijk, naast Constantinopel (het huidige Istanbul), Rome en Alexandrië. De voedster van de jonge Marina was een christin en het meisje leerde vanzelfsprekend Christus beminnen. Toen zijn 16 jaar oud was, liet zij zich dopen en verlangde er slechts naar om geheel aan Christus toe te behoren. Toen dit de stadsbestuurder ter ore kwam, liet hij haar gevangen nemen en trachtte haar dor allerlei folteringen tot geloofsafval te brengen. Omdat Marina standvastig trouw bleef aan het geloof, werd zij tenslotte onthoofd in 268, tijdens de vervolging van Claudius II (268-270). In Lagemeeden nabij Den Horn stond ooit een parochiekerk. Deze kerk werd in 1340 vanuit het klooster vanuit Aduard gesticht. Volgens de kloosterkroniek (in eerste aanleg voltooid in 1485) beschikte de kerk over een relikwie van de heilige Margaretha (ook wel Sint Margriet of Heilige Marina genoemd), namelijk een gedeelte van haar arm. Abt Fredericus Gayckinga (1329-1350) had her relikwie in Rome verworven. Het reliek werd door abt Fredericus Gayckinga geschonken aan de hem gebouwde kerk in Lagemeeden, een dochterkerk van het zuidelijker gelegen Oostwold, waar het Aduarder klooster over een voorwerk beschikte. Volgens de kroniek werd de arm door de gelovigen met de grootst mogelijke eerbied vereerd. De kerk van Lagemeeden is in 1862 afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe kerk, die meer centraal gelegen in Den Horn lag. Het reliek van de arm van de Heilige Marina was destijds echter al lang verdwenen. In de Russisch-orthodoxe kerk te Groningen wordt de Heilige Marina nog steeds vereerd als heilige martelares die met haar bloed getuigd heeft van haar geloof in Christus. Sinds 1990 is er jaarlijks een pelgrimage naar Den Horn / Lagemeeden op 2e pinksterdag met een gebedsdienst ter ere van de Heilige Marina / Margaretha. Vanouds werd er al met Pinksteren door de parochianen een pelgrimage gehouden naar Fransum bij Aduard. Bij de restauratie van de kerk in Den Horn in 2010 heeft de Russisch-orthodoxe parochie een ikoon geschonken van de Heilige Marina aan de kerk ter herinnering aan deze bedevaartsplaats en de eeuwenlange verering van de Heilige grootmartelares Marina die tot op de dag van vandaag nog steeds voortduurt. Met dit kruis willen we al die overledenen gedenken die ver weg of dichtbij gebeden hebben tot Christus en zijn Heilige martelaren en martelaressen. Eeuwige gedachtenis.

Al tijdens het fietsen kreeg ik in de gaten dat zich een bui aan het ontwikkelen was. Met een beetje mazzel zou ik met een boog om de bui heen fietsen en droog thuis komen…

Op ongeveer een kilometer van huis werd duidelijk dat ‘droog thuis komen’ geen optie meer was. Schuilen wel…

Onderaan de post is een blokje waar u een reactie achter kunt laten. Ik stel dat zeer op prijs! U wordt gevraagd om een mailadres. Dit mailadres wordt niet gepubliceerd, maar stelt mij – als beheerder van deze site – in staat om te reageren op uw reactie.