Mijn overgrootouders van vaders zijde waren Jan Vogel en Regina Vogel-Brilstra uit het dorpje Rottum op ’t Hoogeland in Groningen. Beiden waren dagloner van beroep. Ooit ben ik eens met mijn vader langs verschillende begraafplaatsen gereden, en één van de plekken waar we toen gestopt zijn was Rottum. Jan Vogel was op 9 oktober 1878 (op z’n 19e) getrouwd met Regina Brilstra (zij was op dat moment 23). Op het moment dat ze trouwden had al Regina één kind dat door Jan als z’n zoon werd erkend. ‘Voorts verklaarden ons de verloofden bij deze voor het hunne te erkennen een kind van het mannelijk geslacht genaamd Emo, geboren te Warffum…’. De bruid en de moeder van de bruidegom hebben de trouwakte niet ondertekend. Ook dit gegeven werd vastgelegd: ‘welke verklaarden niet te kunnen schrijven of hunne namen te zetten als hebbende geen schrijven geleerd’. Prachtig wat je op een site als http://allegroningers.nl/ allemaal kunt vinden…

Jan en Regina woonden zoals eerder aangegeven in Rottum. Ik ben via Delpher (zoeken in oude kranten, tijdschriften en dergelijke) op zoek geweest naar deze twee overgrootouders en vond een aantal leuke zaken. Bij verschillende huwelijksjubilea was het waarschijnlijk gebruikelijk om een advertentie in de krant te zetten.

Het huwelijk tussen Jan en Regina hield op 3 maanden na 59 jaar stand. Bij gelegenheid van ‘hunne 50-jarige Echtvereeniging’ plaatsten de kinderen een aankondiging in het Nieuwsblad van het Noorden met een gedichtje er bij…

Hun gouden huwelijksfeest mochten zij saam beleven.
Al was ’t niet altijd vreugde wat hen zoo werd gegeven,
Toch hielden zij hun hoofd ten hemel opgericht,
En deden zij allen druk toch steeds hun ouderplicht.
Wij wenschen hen dan ook in verdere levensjaren
Geluk en voorspoed; geen verdriet, te midden onzer schare.

Uiteindelijk, na een uitzonderlijk lang huwelijk, overleed Jan Vogel als eerste. Regina overleed tijdens de 2e Wereldoorlog. Samen liggen ze op het kleine kerkhofje van Rottum begraven…

Onderaan de post is een blokje waar u een reactie achter kunt laten. Ik stel dat zeer op prijs! U wordt gevraagd om een mailadres. Dit mailadres wordt niet gepubliceerd, maar stelt mij – als beheerder van deze site – in staat om te reageren op uw reactie.