Een van de fraaiste vondsten tussen de paperassen van mijn vader was een levensverzekeringspolis van De Centrale Arbeiders-Verzekeringsbank N.V. – waarschijnlijk afgesloten door opa en oma Vogel bij zijn geboorte – voor een uit te keren bedrag van 50 gulden. De te betalen premie bedroeg 2½ cent per week en de polis zou na 25 jaar premie betalen premievrij worden. Op het ingelegde bedrag van 32,50 gulden zou dan 50 gulden kunnen worden geïncasseerd. Opa en oma hebben goed hun best gedaan; ik kreeg ook het bewijsje van de premievrijstelling in handen…