Levensverzekeringspolis # 656966

Een van de fraaiste vondsten tussen de paperassen van mijn vader was een levensverzekeringspolis van De Centrale Arbeiders-Verzekeringsbank N.V. – waarschijnlijk afgesloten door opa en oma Vogel bij zijn geboorte – voor een uit te keren bedrag van 50 gulden. De te betalen premie bedroeg 2½ cent per week en de polis zou na 25 jaar premie betalen premievrij worden. Op het ingelegde bedrag van 32,50 gulden zou dan 50 gulden kunnen worden geïncasseerd. Opa en oma hebben goed hun best gedaan; ik kreeg ook het bewijsje van de premievrijstelling in handen…

Delen:

Comments

comments

Share

Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in traditionele folk- en countrymuziek, Groninger (cultuur)geschiedenis, en allerlei buitengebeuren. Vroeger trok ik er vaak op uit om meerdaagse fietstochten te maken, tegenwoordig fiets ik meer in de omgeving van de stad Groningen. In de jaren 80 van de vorige eeuw begon ik foto's te maken van de (huis)concerten die ik bezocht. Recent heb ik al mijn oude negatieven gedigitaliseerd. Deze website kwam tot stand vanuit de wens iets met de recent gedigitaliseerde negatieven te doen...

Geef een reactie