In 2014 werd in Groningen het bedrijf ‘Warmtestad’ opgericht door het Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen. Het aanvankelijke doel was om een groot aantal woningen en bedrijven in de noordoostelijke hoek van de stad te voorzien van geothermische energie (aardwarmte). Nadat duidelijk was geworden dat er de nodige risico’s verbonden zijn aan geothermische energie (tot aardbevingen aan toe) is Warmtestad uitgeweken naar de restwarmte van twee grote datacenters achterop de Zernike Campus, dicht in de buurt van Paddenpoel (de wijk waar wij wonen). De eerste grote graafwerkzaamheden in onze wijk waren dit voorjaar. Daar hadden we niet zo gek veel last van omdat wij een stuk verderop in de wijk wonen. Ondertussen zijn de graafwerkzaamheden ons huis tot op ongeveer 100 meter genaderd en ondervinden we dagelijks de gevolgen van het op een andere plek moeten parkeren van onze auto, het kiezen van een andere route naar de huisarts, de kapper, de supermarkt en dergelijke. Een groot gedeelte van de Plutolaan is ondertussen één grote bouwput geworden. De inschatting is dat dat nog wel een aantal maanden zo zal blijven…

Naschrift:
Ondertussen zijn we een paar maanden verder en het wordt duidelijk dat de werkzaamheden uit zullen gaan lopen. De plaatselijke middenstand is steeds moeilijker bereikbaar, evenals de huisarts, de fysiotherapeuten, de kapper en het winkelcentrum Paddepoel. Het einde is echter nog niet in zicht. Er wordt stug doorgewerkt (men kan eigenlijk ook niet meer anders), maar langzamerhand begint het enthousiasme van de wijkbewoners om te slaan naar een soort gelatenheid; een gevoel van ‘ook dit gaat weer voorbij’. Nog een paar maanden doorbijten dus. In het wijkkrantje verscheen in de 2e week van december ’19 onderstaand verhaal…

Onderaan de post is een blokje waar u een reactie achter kunt laten. Ik stel dat zeer op prijs! U wordt gevraagd om een mailadres. Dit mailadres wordt niet gepubliceerd, maar stelt mij – als beheerder van deze site – in staat om te reageren op uw reactie.