Op 28 januari 2018 postte ik een verhaal met foto’s van mijn vader terwijl hij als medewerker van Rijkswaterstaat in het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw met een groep mannen op Rottumerplaat werkte aan behoud en uitbreiding van het eiland. Mijn vader overleed in 2013, maar hij bewaarde goede herinneringen aan de periode op Rottumerplaat. Na zijn overlijden heb ik vrijwel alle oude foto’s kunnen laten digitaliseren. Tijdens een lezing in de Groninger Archieven kwamen de foto’s ter sprake. Bij de volgende lezing zou ik een fotoboek meenemen met daarin een aantal foto’s uit deze periode. Zo gezegd, zo gedaan. Ik had mijn fotoboeken mee en liet ze aan verschillende mensen zien. Albert Buursma van de Stichting Verdronken Geschiedenis had belangstelling voor de foto’s. De Stichting Verdronken Geschiedenis was al begonnen verhalen van bewoners van de Eems-Dollardkust op te tekenen met de bedoeling er een boek van te maken. Mijn foto’s zouden daarin heel goed gebruikt kunnen worden. Er was vrij weinig beeldmateriaal bekend van de periode waarin mijn vader op Rottumerplaat werkte.

In januari van dit jaar keek ik per toeval op de website van de Stichting Verdronken Geschiedenis en ontdekte ik dat drie van de foto’s die ik had toegestuurd gekozen waren als illustratie bij één van de verhalen in het nog te verschijnen boek ‘Verhalen van de Eems-Dollardkust’. Een aantal weken geleden kreeg ik een uitnodiging voor de uitreiking van het eerste exemplaar van ‘Verhalen van de Eems-Dollardkust’. Deze zou uitgereikt worden aan drs. Gerard Beukema, de burgemeester van Delfzijl. Voor de medewerkers aan het boek zou een bewijsexemplaar beschikbaar zijn. Aangezien ik foto’s had aangeleverd zou er voor mij ook een boek klaar liggen. Logisch dat ik vrijdagmiddag 6 december vrij wilde. De hal van de Groninger Archieven zat behoorlijk vol met genodigden. Er waren verschillende sprekers en er waren hapjes en drankjes. Het was een leuke bijeenkomst, waarbij een paar verhalen uit het boek nader werden toegelicht. Nadat de burgemeester van Delfzijl het eerste exemplaar in ontvangst genomen had, konden degene die aan het boek bijgedragen hadden hun boek(en) ophalen en eventueel een extra boek voor een gereduceerde prijs meenemen. Ik heb een extra boek voor Jan-Albert Bleeker gekocht (hij wilde ook graag een hebben). Het verhaal waarbij de oude foto’s van pa Vogel geplaatst zijn staat op bladzijde 58 tot en met bladzijde 60. Ik ben er erg trots op dat de foto’s van mijn vader in het boek staan. En denk dat mijn vader met een glimlach van boven toekijkt…

Onderaan de post is een blokje waar u een reactie achter kunt laten. Ik stel dat zeer op prijs! U wordt gevraagd om een mailadres. Dit mailadres wordt niet gepubliceerd, maar stelt mij – als beheerder van deze site – in staat om te reageren op uw reactie.