Afgelopen zondagmiddag werden we door een mooi zonnetje naar buiten gelokt. P bedacht dat we even naar De Braak zouden kunnen gaan om daar te wandelen. Als jong meisje wandelde P daar af en toe met haar opa en oma. Ik was nog niet eerder op Landgoed De Braak geweest en was dus nieuwsgierig. Eenmaal in Eelde bleek het een enorm probleem om onze auto in de buurt van de ingang van het landgoed te parkeren – het was er enorm druk! Een beetje teleurgesteld reden we verder totdat we in de gaten kregen dat we aangekomen waren bij Landgoed Vosbergen. Weliswaar een andere plek, maar hier zouden we ook prima kunnen wandelen en even van de herfst in ’t bos kunnen genieten…

Landgoed Vosbergen, Eelde
De eerste aanzet van Vosbergen dateert uit 1890. In dat jaar kocht Wilhelmina Berendina Groeneveld (geboren in Groningen in 1863) een boerderij met bijna 7 hectare bos en landerijen voor 2975 gulden. In 1894 werd het voorhuis van de boerderij verbouwd tot zomerhuis. In 1896 trouwde Wilhelmina Berendina Groeneveld met Johannes Siegfried Kraus (geboren in Groningen in 1860). De eerste jaren na hun huwelijk bleef het jonge echtpaar in Groningen wonen. Na een volgende verbouwing in 1917 vestigde het echtpaar zich definitief op Vosbergen. De naam ‘Vosbergen’ is waarschijnlijk ontleend aan een perceel heidegrond dat al in 1718 ‘Vossebergh’ genoemd werd. Het huis ligt in het centrum van het landgoed en staat bekend als de witte villa. Sinds 1890 zijn tientallen grotere dan wel kleinere aankopen gedaan. Heide- en veengronden werden bebost of ontgonnen tot stukjes grasland. Voor de inrichting van het landgoed werd gebruik gemaakt van de diensten van landschapsarchitect Vroom uit Glimmen. Hij ontwierp een plan in de toen gangbare Engelse landschapsstijl. De kenmerken van deze stijl zijn ook nu nog duidelijk aanwezig. De ronde weilanden, de slingerpaadjes (ongeveer 10 kilometer), de zichtlijnen vanuit de villa en dergelijke zijn nog steeds kenmerken uit die tijd. Omstreeks 1935 telde het landgoed bijna 80 hectare. Johannes Siegfried Kraus is overleden in 1937, Wilhelmina Berendina Groeneveld overleed in 1949, beiden zijn op het landgoed begraven. Tot het landgoed behoren nu de villa, omgeven door een parkachtige structuur verwant aan de Engelse landschapsstijl, een boerderij, een viertal in erfpacht uitgegeven voormalige boerderijtjes, 52 hectare bos, natuurterrein, vijvers, poelen, wegen, paden en 54 hectare bouw- en weiland. Totaal ruim 100 hectare. Eigenaar en beheerder van het landgoed is de Kraus-Groeneveld Stichting. In de Villa is tegenwoordig een museum voor muziekinstrumenten gevestigd.

Onderaan de post is een blokje waar u een reactie achter kunt laten. Ik stel dat zeer op prijs! U wordt gevraagd om een mailadres. Dit mailadres wordt niet gepubliceerd, maar stelt mij – als beheerder van deze site – in staat om te reageren op uw reactie.