Al héél lang staat – precies op de kadastrale grens van onze tuin en die van de buren – een monumentaal grote witte berk (Betula Alba). Het stukje grond waar men ooit de boom geplant heeft is precies twee toiletten breed. We wonen in ene rijtjeshuis en de huizen zijn om en om gespiegeld gebouwd. De breedte van het groenstrookje tussen beide woningen is die tussen de beide voordeurstraatjes. Toen we een paar jaar geleden de storm Eunice over ons heen kregen werden wij ons ervan bewust dat ‘onze’ berk wel héél veel wind ving. Klimop had zich in de berk gevestigd en had zich in de loop van een paar jaar tot ongeveer 75% van de hoogte omhooggewerkt. We hebben een tijd overwogen om de klimop uit de berk te verwijderen, maar het kwam er niet van omdat [1] het erg veel klimop was, en [2] de klimop ondertussen een behoorlijke hoogte had bereikt. Aan de andere kant heeft klimop in een dergelijke boom ook het voordeel dat er verschrikkelijk veel insecten in een dergelijke boom te vinden zijn. Een boom met erg veel klimop biedt daardoor veel voedsel en is dus een aantrekkelijk ‘restaurant’ voor vogels. Wij waren dus behoorlijk op onze berk gesteld.

Ik moest een foto maken op 20 meter afstand van het hart van de boom…

Langzamerhand overwon ons gevoel van onveiligheid en besloten we dat het wellicht een goed idee zou zijn om de berk ‘om te halen’ zoals dat tegenwoordig zo mooi omschreven wordt. Toen er een aantal maanden geleden bij de overbuurman een boom werd ‘omgehaald’ was onze buurvrouw er vlot bij om de contactgegevens van uitvoerende bedrijf te vragen. Lang verhaal kort, we besloten een kapvergunning aan te vragen. Da’s nog een hele procedure…

Je moet [1] online een aanvraagformulier invullen. Om dat te kunnen dient er met [2] DigiD ingelogd te worden. Er moet [3] een argumentatie aangegeven worden en [4] er moet een schets of foto van de situatie worden bijgevoegd. Ook dient er € 80,- aan leges betaald [5] te worden. Vervolgens wordt [6] de aanvraag ingediend en krijg je [7] een bericht dat de aanvraag in behandeling zal worden genomen. Ondertussen komt [8] een ambtenaar kijken. Uiteindelijk krijg je bericht [9] dat de aanvraag behandeld zal gaan worden, waarna je [10] bericht krijgt of je aanvraag voor een kapvergunning goed- of afgekeurd is. Daarna gaat [11] een periode van 6 weken in. In die periode kunnen omwonenden [12] al dan niet in beroep gaan tegen de aanvraag en het toekennen van de kapvergunning. Wonderlijk vonden we het dat we zelf ook bericht kregen dat we tegen onze eigen aanvraag in beroep konden gaan. Aan het einde van het proces mag je dus zelf (aan de hand van een brief van de gemeente) uitzoeken wanneer [13] de periode van 6 weken is verstreken. Tussentijds is het mogelijk om [14] online de voorgang van het proces te volgen.

Bij bezichtiging per plaatse is gebleken dat:
Waardering boom: De stamdiameter van de boom is meer dan 20 centimeter gemeten op 1,30 meter boven het maaiveld. Hierdoor is het vellen van de boom vergunningsplichtig. De boom is zichtbaar vanaf de openbare weg en levert hierdoor een bijdrage aan de beleving van de openbare ruimte. De kwaliteit van de boom is voldoende.
Reden verwijdering boom: De boom is te groot voor de plantlocatie. De kroon van de boom bedekt een groot gedeelte van de tuin. De boom belemmert de lichtinval in de woning. De boom staat dicht op de gevel van de woning. Het uitvoeren van een onderhoudsmaatregel biedt geen oplossing voor het behoud van de boom.
Opmerking: Gelet op de mate van overlast menen wij dat ondanks de waarde van de boom het verwijderingsbelang dient te prevaleren. Wij verbinden aan deze kapvergunning geen herplantingsplicht vanwege het ontbreken van een geschikte groeiplaats. Getoetst aan de beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022

We namen de volgende contact op met Daniël, de man met de kettingzaag. Hij wilde nog graag een paar foto’s op precies 20 meter afstand van de boom. Ik rekende uit dat 20 meter overeenkomt met ongeveer 67 trottoirtegels (66,67 om precies te zijn). Die avond liep ik met voorovergebogen hoofd heen en weer om enigszins prevelend 67 trottoirtegels uit te tellen. Direct nadat we de foto’s hadden verzonden bleek dat we de op de 22e om 08:30 uur aan de beurt zouden zijn. Die ochtend werd kort na 08:00 uur zorgvuldig een hoogwerker in de juiste positie gezet en om precies 08:30 uur begon de kettingzaag zijn werk te doen.

De volgende ochtend kwam Daniël om 08:30 uur terug met een grote kar. Een paar uur later pakte P de bezem om de laatste rommel bijeen te vegen (mijn vakantie was alweer voorbij). We vinden dat het lichter in huis is (was te verwachten); we vinden dat we meer uitzicht hebben (was ook te verwachten). We vinden eerlijk gezegd dat het behoorlijk netjes geworden is (hadden we niet verwacht). Het mooiste vind ik dat de houtduiven die de berk als hun eigendom beschouwden nu compleet in de war zijn. Ze komen aanvliegen; zetten de landing in en constateren dat hun landingsplek volledig is verdwenen. Dat levert prachtige capriolen op (hadden we ook niet verwacht).

P vertelde me dat de boom er sowieso al ruim 30 jaar stond. De buurman vertelde me dat het sowieso 36 jaar was (zo ver gingen zijn herinneringen terug). Ik was vooral onder de indruk van de doorsnede van de stam van de berk. Ik had verwacht dat die ronder zou zijn. Duidelijk zijn de verhoutte stengels van de klimop te zien aan de buitenkant van de stam. Mijn indruk is dat de boom op die plekken ook niet verder naar buiten kon groeien, maar ‘k weet het niet zeker…

Onderaan de post is een blokje waar u een reactie achter kunt laten. Ik stel dat zeer op prijs! U wordt gevraagd om een mailadres. Dit mailadres wordt niet gepubliceerd, maar stelt mij – als beheerder van deze site – in staat om te reageren op uw reactie.